درباره گلوریت

ما می خواهیم دریافت خدمات سلامتِ با کیفیت را برای هر ایرانی امکان پذیر سازیم.

ماموریت ما تسهیل دریافت خدمات، حذف فرآیند های زائد و افزایش قدرت خرید مردم است. گلوریت تیمی با تجربه و متخصص است که خرید اعتباری را با تکیه بر سامانه اعتبار سنجی خود امکان پذیر نموده است.

ما معتقدیم شفافیت نیاز امروز بخش سلامت است،

ما باور داریم آگاهی بخشی، کمک به دریافت خدمات بهتر است...

ما در مسیر تحقق این باور ها گام نهاده ایم تا نقش آفرین باشیم...

گلوریت، پس از سال ها تلاش و تجربه اندوزی در حوزه سلامت و فعالیت در کنار بیمه های بازرگانی، امروز خود با کسب مجوزهایی چون ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مشاوری همکار در کنار بیمه های بازرگانی و همراهی معتمد در کنار اعضایش، گام در عرصه ی خدمت نهاده است...