به کدامیک از سازمان های زیر تعلق دارید؟

سازمان مربوطه را انتخاب کنید

تا به صفحه ثبت نام خود هدایت شوید
فرهنگیان شاغل و بازنشسته
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی (به زودی)
بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری (به زودی)

بیش از 100 هزار دقیقه مکالمه با مشتریان از سوی گلوریت جهت اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده

تحریریه گلوریت تحریریه گلوریت خبر | ششم بهمن ۱۳۹۸
بیش از 100 هزار دقیقه مکالمه با مشتریان از سوی گلوریت جهت اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده

تیم ارتباط با مشتریان گلوریت با هدف حمایت های پس از درمان و اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز طرف قرارداد این صندوق در 8 ماه گذشته بیش از 100 هزار دقیقه مکالمه با مشتریان خود داشته است.
به گزارش گلوریت، این مکالمات در دو بخش شامل پاسخگویی به پرسش ها و ابهامات و همچنین برقراری تماس کارشناسان و ارزیابان این مجموعه با دریافت کنندگان خدمات جهت حمایت های پس از درمان و نظارت بر روند درمان و رضایت سنجی صورت گرفته است.

دیدگاه شما