به کدامیک از سازمان های زیر تعلق دارید؟

سازمان مربوطه را انتخاب کنید

تا به صفحه ثبت نام خود هدایت شوید
فرهنگیان شاغل و بازنشسته
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی (به زودی)
بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری (به زودی)

فراخوان دعوت از مراکز دندانپزشکی سراسر کشور

تحریریه گلوریت تحریریه گلوریت خبر | یکم مهر ۱۳۹۷
فراخوان دعوت از مراکز دندانپزشکی سراسر کشور

نظر به گسترش پوشش جغرافیایی خدمات گلوریت در استان های کشور و افزایش روزافزون متقاضیان دریافت خدمات، گلوریت شرایطی را فراهم نموده است تا دندان پزشکان متقاضی همکاری از این پس به راحتی تقاضای خود را به گلوریت ارسال نمایند.
در همین راستا لازم است مراکز دندان پزشکی افزون بر ثبت اطلاعات اولیه در صفحه همکاری با پذیرندگان به آدرس glorit.ir/cooperation ، کلیه مدارک و مستندات لازم شامل پروانه کلینیک، پروانه مطب و پروانه طبابت مسئولین فنی را به همراه تصویر ساختمان، پذیرش، واحد درمانی و استریلیزاسیون را به ایمیل info@glorit.ir ارسال نمایند.
پس از ثبت مشخصات همکاران ما هماهنگی های لازم را جهت بازدید حضوری و طی تشریفات اداری عقد قرارداد انجام خواهند داد. لازم به ذکر است اولویت همکاری با کلینیک های تخصصی دندان پزشکی می باشد.

دیدگاه شما