خدمات به بیمه ها

بیمه های بازرگانی در کشور پوشش گسترده ای را در حوزه های درمانی فراهم نموده اند که امروز با عناوینی چون بیمه های تکمیلی، صندوق های درمان و... معرفی می شوند. علی رغم پوشش های مناسب بیمارستانی و پاراکلینیکی، بیمه ها و صندوق های درمانی در بخش دندانپزشکی با چالش های جدی در ارائه خدمات رو به رو می باشند. که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• کاهش ریسک و هزینه های درمان
• بهینه سازی نرخ حق بیمه قابل پذیرش
• بهبود شفافیت در پرداخت و گزارشات مالی
• نظارت بر کیفیت خدمات درمانی انجام شده
• نظارت بر مواد مصرف شده
• نظارت بر صحت خدمات اظهار شده و تطبیق آن با خدمات انجام گرفته
• هزینه بالای رسیدگی به اسناد و خسارات دندان پزشکی
• یکسان سازی کیفیت خدمات در سراسر کشور

گلوریت چه خدماتی را برای بیمه ها می تواند فراهم آورد؟

گلوریت با سابقه ای چندین ساله در صنعت بیمه و همچنین بهره مندی از نیروهای مجرب فنی، پزشکان و متخصصان صنعت مالی و بیمه، سیستم جامع رسیدگی و بیمه گری را طراحی و پیاده سازی نموده است که مورد استقبال سازمان ها و صندوق های بزرگ کشور همچون آموزش و پرورش کل کشور قرار گرفته است. نشان اصلی کیفیت گلوریت ارائه خدمات به بیش از پنج میلیون نفر در سراسر کشور و مقبولیت در مراجع ذی صلاح با اخذ مجوزاتی چون مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

همکاری شرکت های بیمه گر، صندوق های سازمانی و کارفرمایان با گلوریت مزایا و خدمات پیش رو را برای آن ها به ارمغان می آورد:
۲- شناسایی و ارزیابی مراکز دندان پزشکی در سراسر کشور
۳- تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری مراکز درمانی
۳- آموزش و توجیه مراکز دندانپزشکی در زمینه تکریم ارباب رجوع
۴- ارزیابی خدمات ارائه شده و رسیدگی به اسناد
۵- مکانیزاسیون فرایند دریافت اسناد و رسیدگی به آنها
۶- نظارت مستمر بر مراکز درمانی
۷- پاسخگویی و پیگیری پیشنهادات و انتقادات بیمه شدگان
مجموعه خدمات فوق در نهایت افزایش رضایت بیمه شده، کاهش هزینه های بیمه گر، افزایش کیفیت سرویس دهی، اقبال و همکاری موثر مراکز دندان پزشکی و بهبود جایگاه و سهم بازار بیمه را به همراه خواهد داشت.

شیوه همکاری

گلوریت به عنوان شرکتی فعال در بخش خصوصی، انعطاف پذیری در برآورده ساختن خواسته های کارفرمایان را به عنوان استراتژی خود برگزیده است و از این رو بسته به نیاز آنان خدمات شخصی سازی شده گوناگونی را در چارچوب فعالیت های خود ارائه می نماید. لذا شرکت ها و صندوق های درمانی مختلف می توانند از طریق شماره های تماس شرکت ۹۱۰۱۱۱۲۲ - ۰۲۱ و یا بخش همکاری درخواست خود را ثبت نمایند تا همکاران ما در گلوریت مراتب را پیگیری نمایند.